Velkomen til Seljord

Seljord

 


Velkomen til ein aktiv haust i Seljord!Jonny Andvik på Galleri Brøløs «Førnesbrunen»

 


 


 


Kunstutstilling av  Jonny Andvik på Galleri Brøløs «Førnesbrunen»


Opning laurd. 21 nov. kl 12.00


Alf Tveit spelar Førnesbrunen på hardingfele.


 


Ellers ope torsdagar 10 – 17 laurd. 11 – 15 til 19 des.


-Les meir-
KONSERT I SKORVE-KATEDRALEN 2015

 


Aktivitetskalender for Seljord


 27.11


Jolegrantenning / Jolegateopning i Seljord
www.seljordportalen.no

13.12
Sundagsope i Seljord sentrum
www.seljordportalen.no


 


-Les meir-
SOGEVANDRING I SELJORD HAUSTEN 2015

 


SOGEVANDRING I SELJORD HAUSTEN 2015


Torsdag 29.oktober Brøten i Åsheimgrendi.


Garden er den vestlegaste i rekkjetuni i øvre grendi. Her er uvanleg fint utsyn, grøderike bakkar, vollar, og dalrenner dertil stutt veg upp til Hattefjell. Dette gjev grunnlag for utgamal busetting. Utpå Brøtabergi er det fine sletter som kan ha vøre samlingsstad i tidlege tider, slik som «Dansesalen» ovom Småflatin ved Satajuvet. I nyare tid har det vore stor utbygging i området på og kringom Brøten.Torsdag 12.november Gamle kommunehuset Borgen.


Denne store og staselege tømer bygningen blei tømra upp på Uti-Utgarden då Seljord Folkehøgskule og Lærarskule var i drift der. Bygget blei teke i bruk i 1891.Etter at Lærarskulen blei lagt ned og Folkehøgskulen blei flutt til Kviteseid, kom bygget på handel og etter mange framlegg blei det ordna tomt på Brauti og bygget flytt dit. Seljord Kommune tok over og frå 1920 åra blei huset nytta til svært mange aktivitetar. Det var bustder, offentleg kontor, meieri, i underetagen, undervisningsrom, folkebibliotek, og møterom for ulike lag i bygdi. Gjennom mange år hadde kommunestyret møtesal på Borgen. Soga er skiftande og fargerik, og nå med ny eigerar, kan me glede oss over omfattande restaurering både ute som inne og nye planar.Torsdag 26.november


Huset som Arne O.Nes bygde ved Kristofferhaug. Den gamle ferdavegen som gjekk til pråmstøene og bryggja på Nes, låg ved tomti. Frå gamalt var her stor ferdsle og sikkert samkomer rundt dei store gravhaugene i området. Dette er en utsøkt fin plass, ved Seljordsvatnet og ferdla er levande i dag og sjølv om vegen går på tvers av Nestangen og ikkje på langs som i eldre år. I dag er det Britt Kristin og Stian Johansen som hegnear om hus og hage på denne famifråp fine staden.Torsdag 10.desember Nedre Strand.


Dette er ein utgamal bustad på solsida av Seljordvatnet og ved foten av fagre Lifjell. Her er fint utsyn og mange goder som gamle rudningsmenn leita etter. Ei gamal regle tek for seg grendehøvdingane; den lyder slik: Stebbe Strånd, Rugg Rugtveit, Sjeng Manheim, Grimar To. Dei er truleg hauglagde på ddei nemnde gardane. I dag er det Harald Flaten og kona som hegnar vel om gard, tun, og hus på den ærverdige, gamle garden.


 


 


Start frå Frivilligsentralen i Seljord kl.10.00. Etter turane er det høve til å kjøpe mat på kaféen. Sigurd Telnes er med på alle turane som forteljar.


Alle er hjarteleg velkomne.


 


Seljord Sogelag                   Landstadinstituttet                  Frivilligsentralen


 

| Lavine Websystem er utviklet av Nor-Rec | 2010
 
logokommune