Velkomen til Seljord

 


SLÅTTEFESTIVAL I HJARTDALSBYGDA 10.-11. JUNI 2016


  


Under Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i 1994 blei dei to nabobygdene Hjartdal–Svartdal plukka ut som eitt stort og viktig område med mange utfyllande kvalitetar knytt til kulturlandskap.


Ikkje minst er her mange urterike slåtteenger og eit stort biologisk mangfald. Den tradisjonelle ugjødsla og seint slegne slåtteenga er Noregs mest artsrike naturtype.


Konkurransane under Slåttefestivalen føregår av praktiske grunnar på slett og fulldyrka mark, men det er ljåslåtten og dei grunnleggjande ferdigheitene knytt til denne som står i fokus.


Les meir på: http://www.slattefestivalen.no/index.php


 


RAUDKLEIV UPP


DYRSKU`N 150 ÅR!

 STORSLAGEN OPNING PÅ JUBILEUMSFREDAG


Dyrsku´n fyller 150 år i 2016. Det skal feirast med ei storslagen festframsyning og Hellbillies-konsert kvelden 9.september!


 Fredag 9. september kl. 19.30 inviterast publikum til offisiell opning av Dyrsku’n sitt 150- årsjubileum. I samband med jubileumsfeiringa har handels- og landbruksmessa for fyrste gong flytt den offisielle opninga frå dagtid til kveld. Det er duka for folkefest på Dyrskuplassen!  


 


-Les meir-| Lavine Websystem er utviklet av Nor-Rec | 2010
 
logokommune